На головну

22 травня святкують Всесвiтнiй день Бiорозмаїття

Четвер, 22 , 2008 року, № 71 (379)

Ще на початку минулого столiття на Землi впродовж року зникав один вид тварин, а зараз це вiдбувається щоденно.

Мiльйони птахiв, ссавцiв, рептилiй щезнуть із лиця Землi до 2050-го, дослiдили фахiвцi мiжнародної органiзацiї Conservation International. Науковці дійшли такого висновку пiсля вивчення популяцiї 1103 видiв фауни i флори.

До проблеми зникнення бiологiчних видiв упритул наблизилася i Україна.

– Серед тварин, перспективи для збереження яких Україна втратила, є, зокрема, європейська норка – надзвичайно цiнний хутровий звiр, одяг зі шкірки якого носила колись українська знать, – розповiв Iгор Андрiйович Акiмов, зоолог, член-кореспондент НАН України. – Мiсце норки європейської повсюдно зайняла аклiматизована американська.

У переліку видiв, що зникають, опинився i чорний лелека. А ще недавно на територiї України це був звичний птах. Чорнi лелеки традицiйно гнiздилися на Полiссi й у лiсах Карпат, у Чернiгiвськiй, Житомирськiй, Волинськiй, Рівненськiй, Львiвськiй, Закарпатськiй, Iвано-Франкiвськiй, Сумськiй областях.

Водночас усе очевиднiшою стає iнвазiя чужородних тварин. I з сушi, і з моря Україна, як i Європа загалом, зазнає атаки нетипових для своєї території живих органiзмiв. Бiосистема України, на вiдмiну вiд тропiчної, на жаль, не має сильних механiзмiв захисту.

Далебi, i вiтчiзняна флора піддається заморській експансiї рослин-агресорiв. Найтиповiший приклад – амброзiя. Цей американський бур’ян засмiчує посiви наших традицiйних культур, вiн є причиною алергiї у багатьох людей.

Унаслiдок руйнування людиною природних кордонiв в Україну прориваються i комахи – носiї смертельно небезпечних iнфекцiй. У нас уже “прописалися” збудники недуг, яких у країнi ранiше не знали, але переносять їх звичні види – малярiйні комарі, клiщі тощо. Ця напасть невдовзi торкнеться вже не областей, а цілих бiосферних заповiдникiв. Бо до проблем, причиною яких є людська недалекогляднiсть, додався й iнший фактор – глобальна змiна клiмату. Рослини i тварини дуже чутливi до клiматичних коливань. Особливо тi, як займають певнi вузькi нiшi. Чимало бiологiчних видiв опиниться пiд загрозою вимирання. Загалом, прогноз експертiв не вельми оптимiстичний: упродовж найближчих ста рокiв пiвдень Європи почне опановувати пустеля.

Ольга Дмитрик

Наверх